bsp;lurigt c
Texter
Texterna delvis omarbetade 2021-04-05

Korta texter
Nya fraser i politiken. En genomgång ev politikernas senaste modefraser.
Några limerickar. Fyra försök hittills.
En lånad skolhisoria. Jesus som ekorre.
Om svårigheten att se utan filter. En annan lånad skolhistoria.
Lägesrapport. Rapport av en hypokondriker.

Längre texter  Öppnas i separat fönster!
Jordens storlek. Hur jag nästan mätte jordens storlek.
Doktor H. Ett elakt läkarporträtt.
En ond pojke. Tre berättelser från min uppväxt.
Karl den tolftes likfärd.  En fiktiv historia om en historisk målning.
Olaga intrång. Om svårigheten att bli av med ett tältläger.
Statsministerns tal i januari 2112. En framtidsvission med feministisk vinkling.
Chokladkartongen. Om konsten att undvika dörrförsäljning.
En konstnärskarriär! Om svårigheterna att tillfredsställa konstälskare.
Fyra korta! Duvhöken, Osynliga, Pappan och pojken, Möte med en död poet.
Tre korta ! Duggregnet, Studenten och flickan, Stäppen.
Planeringsmötet. En ironisk histora.
En gränskonflikt. Inspirerad av ett besök på Kongaåmuseet i Vamdrup.
Mannen som sökte råd. En saga om hur man vinner ära och berömmelse.
Du ska få min gamla cykel när jag dör. Många varianter på en gammal snapsvisa!
Blogginlägg. Alla inlägg från min numera nedlagda blogg!