Arkiv
Arkiv Kort beskrivning av innehållet under respektive rubrik i menyn till vänster.

Landskap: Här finns några små landskapsstudier som jag gjorde för flera år sedan.
Under samma rubrik finns också landskapsstudier inspirerade av en sestina av Lars Gustafsson varav några visas här. Själva sestina-dikten reproduceras och det exclusiva versmåttet kommenteras.

Tillbakablickar: Jag har ofta återvänt i fantasin till det stora hus som jag växte upp i. Här visas ett litet urval av de många teckningar som jag har gjort av minnet av huset.
Dessutom finns har projektet Los Adultos (de vuxna) som utgår från ett foto av människor som vid högtidliga tillfällen besökte huset.

Diverse: Här finns några ljudfiler samt en dagboksanteckning från två dagar i november 2010. Därutöver en bildmässig analys av en speciell kub bestående av åtta mindre kuber. Dessutom animationen Fisk jagar hund som är en kvasifilosofisk animation. Dessutom kan du få se mina djur i sin egen miljö!
Det du!

Arkiv 2010: Ett varierat innehåll med bland annat rapporter från resor till Bretagne 2010, Venedigbiennalen 2009 och Rügen 2008.
Dessutom en egensinnig skapelseberättelse och en ironisk bildserie föranlett av åtalet för barnpornografibrott mot en samlare av mangaserier.
Som bonus bjuder jag på en halvtaskigt korsord.

Arkiv 2011-12: Här återfinns fyra bildsamlingar som tidigare legat under Bildmaterial/Blandat
och dessutom två rapporter från konstevenemang: dOCUMENTA(13) i Kassel 2012 och venedigbiennalen 2011.