Bildspel Animationer1 Animationer2 Animationer3 Animationer4
Bildspel   Uppdaterad 2020-11-06
Rapport
från en
pussel-
läggning
Mina hus är ett interaktivt bildspel med ett stort antal rum uppbyggda av foton, teckningar och datorgjorda bilder.
Labyrinten är ett interaktivt bildspel bestående av kollage från olika miljöer kombinerade med teckningar och målningar.
Villan är ett interaktivt bildspel bestående av 15 associativa rum, uppbyggda av foton, teckningar och datorgjorda bilder.
Metamorfoser visar bilder från olika miljöer som automatiskt tonas in i varandra.
Läs mer här!
Den långa resan eller
Il viaggio lungo består av bearbetade foton från olika miljöer.
Läs mer här!
Ur dröm, i dröm. Tjugofyra bilderna är ordnade fyra och fyra i sex imaginära rum.
Läs mer här!
Skapelseberättelse.
Ett försök att förstå några av de många problem som Gud stötte på när vederbörande skapade världen.
Det var synd om den stackaren, helt enkelt.
Datorstyrda varianter I datorstyrda varianter av mina bildspel bestämmer datorn i vilken ordning som bilderna kommer att visas. Det finns två typer av datorstyrda bildspel:
flytande bildspel, där bilderna flyter fram som landskapet under en långsam tågresa,
stegvisa bildspel, där bilderna visas en efter en.
Labyrinten
som flytande bildspel.
Villan
som stegvist bildspel.
Ur dröm, i dröm
som stegvist bildspel.
Mina hus
som stegvist bildspel.